تلفن:
25 04 62 88 - 021
محصولات
         


بازگشت >>
سیمان پرتلند 325-1

موارد کاربرد:
سیمان پرتلند نوع ۳۲۵-۱
به عنوان سیمان معمولی برای مصارف عمومی در ساخت ملات و بتن کاربرد دارد
مزایا:
-مصارف عمومی (ساخت ملات بنایی و بلوک سازی و کاربرد های داخلی سازه ای)
- سیمان پرتلند معمولی با مقاومت فشاری معمولی در تمامی سنین به جهت استفاده در شرایط محیطی ملایم .
- استحکام فیزیکی و مکانیکی مناسب.
- رشد مقاومتی مناسب در سنین مختلف.
- مطلوب جهت دیوار کشی و بلوک سازی
جدول مشخصات شیمیایی
جدول مشخصات فیزیکی

©2015 NAEEN CEMENT, All Right Reserved