تلفن:
25 04 62 88 - 021
محصولات
         


بازگشت >>
سیمان پرتلند تیپ 2

موارد کاربرد:
سیمان پرتلند تیپ ۲
موارد کاربرد
مصرف ویژه آن در ساخت بتن هایی است که حرارت هیدراتاسیون متوسط برای آنها ضرورت داشته و حمله سولفات به آنها در حد متوسط باشد. در مصارف عمومی ساخت ملات وبتن نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
مزایا
-مقاومت متوسط در برابر حمله سولفات ها
- استفاده آسان در بتن ریزی های نسبتا حجیم فونداسيون ها، کانالهای آبیاری و ساخت لوله های بتنی کانال های آب و فاضلاب
- افزایش دوام بتن در شرایط نامناسب محیطی

جدول مشخصات شیمیایی
جدول مشخصات فیزیکی

©2015 NAEEN CEMENT, All Right Reserved