تلفن:
25 04 62 88 - 021
محصولات
         


بازگشت >>
کلینکر

موارد کاربرد:
کلینکر
در تولید سیمان پرتلند، دانه‌های حرارت دیده‌ای است، که معمولاً ۳-۲۵ میلی‌متر(قطر) دارند و از حرارت دادن به سنگ آهک و آلومینیوم سیلیکات (خاک رس) در کوره های دوار به وجود می‌آیند.
کلینکر جزء یکی از مواد اولیه تولید سیمان به‌شمار رفته و یک محصول فرایندی است و برحسب نوع سیمان، در ترکیب سیمان استفاده می‌شود.
جدول مشخصات شیمیایی
جدول مشخصات فیزیکی

©2015 NAEEN CEMENT, All Right Reserved